DOD FF UK

Videozáznam a prezentace Katedry andragogiky a personálního řízení

Více informací

Termíny podávání přihlášek ke studiu od AR 2023/2024

Přihlášky ke studiu je možné podávat elektronicky nejpozději do:
28. února 2023 pro bakalářský program
31. března 2023 pro navazující magisterský program

Více informací

Kurzy celoživotního vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání otevírané katedrou andragogiky a personálního řízení v AR 2022/2023

Více informací