Přehled andrawebinářů EPALE na zimní semestr

Andrawebináře EPALE pro studenty a vyučující andragogiky.

Více informací

Termíny podávání přihlášek ke studiu od AR 2024/2025

Přihlášky ke studiu je možné podávat elektronicky nejpozději do:

29. února 2024 pro bakalářský program
31. března 2024 pro navazující magisterský program

Více informací

Den otevřených dveří FF UK

Prezentace Katedry andragogiky a personálního řízení v rámci DOD proběhne v sobotu 13. ledna 2024 v aule FF UK (P131) od 15:00.

Více informací

Kurzy celoživotního vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání otevírané katedrou andragogiky a personálního řízení v AR 2023/2024

Více informací