Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK byla jedním z partnerů konference „Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama“ konané 20. 11. – 21. 11. 2020. Více informací naleznete zde.

Úvod > Nástěnka > Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama