Andrawebinář EPALE

Po loňském úspěchu webinářů s Brano Frkem, se organizátoři rozhodli v této aktivitě pokračovat v obměněné podobě.
Ve středu 3. 3. 2021 v čase 18–19 hod. se účastníci z řad studentů a pedagogů mohli dozvědět řadu informací od Mgr. Moniky Měšťanové, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání MŠMT. Téma pro toto setkání byloRole MŠMT v dalším vzdělávání“. Na webináři se účastníci mohli dozvědět, jaké kompetence má MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání, dále o aktuálních informacích o Národní soustavě kvalifikací a rekvalifikacích. Byly jim představeny aktuální projekty, které realizuje MŠMT z Operačního programu Zaměstnanost.
Další informace k webináři:
  • Webináře EPALE jsou určeny pro studenty a pedagogy oboru andragogika napříč katedrami v ČR.
  • Každý webinář se zaměří na jednu zajímavou osobnost/instituci andragogického světa, která by mohla studenty zajímat a kterou není snadné zapojit do výuky (z důvodů vytíženosti, geografie apod.).
  • Webináře se uskuteční v délce 60 minut, obvykle některou středu v čase 18–19 hod. (aby se mohli zúčastnit i studenti kombinovaného studia).
  • Webináře proběhnou bezplatně na platformě Clickmeeting.

 

 

Úvod > Nástěnka > Andrawebinář EPALE