Vstup do budov FF UK (od 8. 6. 2021)

Od úterý 8. 6. platí následující pravidla:

Do budov fakulty mohou vstoupit jen studenti a zaměstnanci, kteří splňují jednu z následujících čtyř možností:

  • nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se při vstupu negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který byl v posledních 7 dnech proveden v rámci testovacích kapacit Univerzity Karlovy nebo jakýmkoliv poskytovatelem zdravotních služeb. Je možné se prokázat testem z jiné organizace (např. zaměstnání), za podmínky, že je odběr proveden certifikovaným antigenním testem a na potvrzení je razítko, které garantuje, že test proběhl za účasti pověřené osoby dohlížející na správnost testu. Laické samotesty nejsou akceptovatelné.
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula již doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a odevzdají příslušné čestné prohlášení (k dispozici na vrátnici nebo čestné prohlášení);
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 nebo:
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka od aplikace dávky očkovací látky a odevzdají čestné prohlášení.
    • v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní a odevzdají příslušné čestné prohlášení
  • Absolvovali nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem a odevzdají čestné prohlášení.

Více informací naleznete zde nebo po kliknutí na příslušný banner v pravé části webu.

Úvod > Nástěnka > Vstup do budov FF UK (od 8. 6. 2021)