Vstup do budov FF UK (od 1. 7. 2021)

Na základě vydaného opatření rektora se ruší všechna přechodná opatření související s organizací práce v koronavirové situaci a režim na fakultě se vrací do běžného stavu. Budovy fakulty jsou otevřeny i pro veřejnost.

Univerzita Karlova s ohledem na konec platnosti mimořádných opatření, která jí ukládají testovat studenty a zaměstnance, ukončuje ke dni 30. června 2021 činnost testovacího centra, zaměstnanci ani studenti nebudou kontrolováni u vstupu do budov.

Více informací naleznete zde.

Úvod > Nástěnka > Vstup do budov FF UK (od 1. 7. 2021)