Pravidla pro výuku v zimním semestru

Výuka probíhá prezenčně. Výjimkou jsou předměty, u kterých garant studijního programu rozhodl o přechodu na distanční výuku. O těchto výjimkách informuje studenty příslušná katedra či ústav. Přímo při výuce nejsou ani vyučující, ani studenti povinni mít nasazené respirátory. Mimo výuku platí povinnost nosit respirátory ve společných prostorách fakulty.

Více informací naleznete zde nebo po kliknutí na příslušný banner.

Úvod > Nástěnka > Pravidla pro výuku v zimním semestru