Informace a pokyny pro studenty (aktualizace 15. 11. 2021)

Od 15. 11. 2021 do odvolání platí aktualizované opatření Ministerstva zdravotnictví

  • v rámci dosavadní povinnost používat respirátor v budově vysoké školy (viz níže) se mění pouze to, že výjimku z užívání respirátorů mají i nadále studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, ale pouze pokud se tohoto vzdělávání v daném místě a čase účastní nejvýše 50 studentů.

I nadále platí doporučení Krizového štábu FF UK (viz níže), aby byly respirátory používány při veškeré výuce, a to i v menších skupinách. V rámci vzájemné ohleduplnosti noste prosím respirátory vždy, když o to budete požádáni.

 

Pro provoz Filozofické fakulty UK platí omezení, která jsou nastavena vládou v mimořádných opatřeních:

  • Ochrana dýchacích cest – Nošení respirátoru třídy FFP2 nebo obdobného ochranného prostředku (např. KN95) je povinné ve všech vnitřních (tj. nikoli pouze „společných vnitřních“) prostorách fakulty. Výjimky a další informace naleznete zde.
  • Bezinfekčnost – Obecné podmínky pro vstup do budov zůstávají stejné jako doposud (tj. studenti nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách, naopak prokazují bezinfekčnost za účelem účasti na promocích a imatrikulacích a pokud jsou ubytováni na kolejích). Výjimky a další informace naleznete zde.
  • Podmínka O-T-N a její podoba po 1. 11. 2021

 

Doporučení krizového štábu FF UK

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci důrazně doporučujeme, aby všechny osoby pobývající v budovách FF UK nejen důsledně dodržovaly všechna platná hygienická opatření, ale aby také jednaly podle principu vzájemné ohleduplnosti. Zejména žádáme všechny, aby

  • nevstupovali do prostor fakulty, pokud pocítí příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, teplotu apod.,
  • nosili respirátor i v průběhu výuky, pokud o to budou požádáni.
Úvod > Nástěnka > Informace a pokyny pro studenty (aktualizace 15. 11. 2021)