Konference na téma Kritická pedagogika Paula Freireho pro 21. století

Paulo Freire (1921–1997) byl významným brazilským pedagogem a filozofem, jehož intelektuální dědictví překračuje dobu, ve které žil, a hranice jeho země původu. Sympozium si klade za cíl připomenout při příležitosti Freireho 100. nedožitých narozenin jeho osobnost a dílo a podpořit tak povědomí o aktuálnosti a naléhavosti Freireho přístupů v současnosti obecně a konkrétně v České republice. Paulo Freire učil, že více než učit se, jak číst slova, musíme se naučit, jak číst svět. Když čteme svět jako politické bytosti, které si jsou vědomi sociálních nerovností, environmentálních a politických problémů, můžeme následně udělat něco, abychom to změnili. V rámci konference se zaměříme na obecné uvedení do základních myšlenek Paula Freireho, vzdělávání dospělých, které s jeho koncepcí souvisí, uplatňování jeho zásad v práci nevládních organizací, kritických a dekoloniálních postupů ve vzdělávání a do filozofického kontextu pedagogického přístupu, který z Freireho pojetí vychází.

Podrobný program konference naleznete zde.

 

Datum a čas konání: úterý 13. prosince 2022, od 10:00 do 19:00

Kde: Místnost R118 (1. patro – po hlavním schodišti, vlevo, v pravé části chodby), Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (Magdalény Rettigové 4, Praha)

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Konference na téma Kritická pedagogika Paula Freireho pro 21. století