EPALE – Andrawebinář s Lukášem Němcem

V pondělí 27. 3. 2023 v čase 18:00–19:00 se uskutečnil andrawebinář EPALE s Lukášem Němcem z ČMKOS, šéfem vzdělávání v ČMKOS, který se věnoval tématu „Zaměstnanec jako klíčový prvek firemního vzdělávání aneb K čemu jsou odbory?

Systémy vzdělávání dospělých hrají klíčovou úlohu při adaptabilitě společnosti na přicházející změny, zvyšují odolnost jednotlivců a podporují inovace na úrovni podniků. Avšak aby investice do firemního vzdělávání byly efektivní, zaměstnanci z těchto systémů mohli maximálně profitovat a podniky měly systémovou podporu pro své up-skillingové a re-skillingové iniciativy, je potřeba nastavit partnerský přístup v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Ideální platformou je sociální dialog, tedy strukturovaný dialog klíčových aktérů světa práce: zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání v oblasti dovedností a dalšího profesního vzdělávání je prostředkem, jak vzdělávání dospělých učinit nejen funkční a orientované na budoucnost, ale také inkluzivní a spravedlivé pro každou kategorii pracovníků. Souhlasíte?

 

 

Úvod > Nástěnka > EPALE – Andrawebinář s Lukášem Němcem