Aktuální

Aktuálně (spolu)řešené projekty (výběr)

 

„Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni“, výzkumný projekt NAKI, od roku 2018

„Učitel v diverzifikované třídě“, v rámci operačního programu Praha Pól růstu, od roku 2018

„Age Management Uptake“, v rámci ERASMUS+ (KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices; KA204 – Strategic Partnerships for Adult Education), od roku 2017

Strategie AV 21, program „Globální konflikty a lokální souvislosti, kulturní a společenské souvislosti“, výzkumné téma „Teorie globálních konfliktů v lokálních souvislostech“, aktivita: „Morální odpovědnost: lidský rozvoj a veřejné konflikty„, od roku 2017

Úvod > Aktuální