Další možnosti studia v zahraničí

Podrobné informace ke studijním pobytům lze nalézt na webových stránkách Filozofické fakulty  a  Univerzity Karlovy , k účelovým stipendiím na stránkách Filozofické fakulty. K dispozici jsou informace i na dalších webových stránkách Národního informačního centra pro mládež. Vzhledem k oborovému zaměření katedry lze doporučit i vybrané aktivity spojené s programem Erasmus+, které jsou koordinovány Domem zahraniční spolupráce při MŠMT.

 

Zimní školy

Katedra nabízí studentům navazujícího magisterského studia možnost ucházet se o účast na zimních školách, které jsou zaměřeny na komparativní analýzu (politiky) vzdělávání dospělých a které jsou pořádány partnerskými pracovišti ve Würzburgu a Veroně.

International & comparative studies in adult education & lifelong learning, Julius Maximilian University of Würzburg, Fakultät für Humanwissenschaften, Institut für Pädagogik.

International perspectives on education policy (IPEP), University of Verona, Department of Human Sciences.

 

Další možnosti krátkodobých studijních a vědeckých pobytů

 

Koordinátorem další zahraniční spolupráce pro oblast studijních pobytů na katedře andragogiky a personálního řízení je doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Úvod > Další možnosti studia v zahraničí