Realizované

Starší projekty (výběr)

 

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries, Visegrad Fund, Standard Grants – scientific exchange and research (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. – vedoucí projektu, PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.), 2012–2013

Zvyšování kvality vzdělávání na FF UK prostřednictvím rozvoje spolupráce s výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR, projekt Vědění a učení v globalizovaném světě – aktéři a změny, MŠMT (KANPR, Oddělení morální a politické filosofie FLÚ AV ČR, Centrum globálních studií FLÚ AV ČR a FF UK v Praze, PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. – vedoucí projektu), 2012

Podpora kvalitních post-doktorandů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012, MŠMT (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D), 2012

Výzkumný projekt VEGA Teoreticko-metodologické aspekty skúmania sprasného stavu a perspektiv zájmového vzdelávania dospelých v systéme neformálnej edukácie, 1/0694/10 (spolupráce PhDr. Michal Šerák, Ph.D.), 2010–2011

European Puzzle II: Participation, Identity, Integration, Remembrance Socrates – Grundtvig, 2009-1-IE1-GRU06-00714 (spolupráce PhDr. Michaela Tureckiová, Ph.D.), 2009–2011

Andragogický model učení a vzdělávání dospělých založený na získávání a rozvoji klíčových kompetencí, GAČR 406/09/1950 (PhDr. Michaela Tureckiová, Ph.D. – spoluřešitelka), 2009–2011

Evaluační nástroj – Třistašedesátistupňová zpětná vazba pro střední úroveň řízení škol, Národní ústav odborného vzdělávání, Cesta ke kvalitě, aktivita B, ESF ČR, CZ.1.07/4.1.00/06.0014 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. – odborný garant), 2009–2011.

Projekt Rozvoj kombinované formy studia bakalářského programu oboru Andragogika a personální řízení, Operační program Praha – Adaptabilita, CZ.2.17/3.1.00/31153, 2008–2011

Komparativní analýza trendů a možností rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu evropské integrace, GAČR 406/08/0540 (PhDr. Michaela Tureckiová, Ph.D. – řešitelka, PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. – spoluřešitel), 2008–2010

Od destratifikace ke stratifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v ČR, 1991–2009, GAČR 403/08/0109 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. – účast na řešení), 2008–2010

Úvod > Realizované