Spolupráce se zahraničím

Podrobné informace ke studijním pobytům lze nalézt na webových stránkách Filozofické fakulty  a  Univerzity Karlovy , k účelovým stipendiím na stránkách Filozofické fakulty  k dispozici jsou informace i na dalších webových stránkách Národního informačního centra pro mládež. Vzhledem k oborovému zaměření katedry lze doporučit i vybrané aktivity spojené s programem Erasmus+.

 

Zimní školy

Katedra nabízí studentům navazujícího magisterského studia možnost ucházet se o účast na zimních školách, které jsou zaměřeny na komparativní analýzu (politiky) vzdělávání dospělých a které jsou pořádány partnerskými pracovišti ve Würzburgu a Veroně.

International & comparative studies in adult education & lifelong learning, Julius Maximilian University of Würzburg, Fakultät für Humanwissenschaften, Institut für Pädagogik.

International perspectives on education policy (IPEP), University of Verona, Department of Human Sciences.

 

CEEPUS

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy: Dohodu o spolupráci podepsaly: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a spolupracuje také Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv.

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států.

Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraniční spolupráce.

 

Koordinátorem další zahraniční spolupráce pro oblast studijních pobytů na katedře andragogiky a personálního řízení je doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Úvod > Spolupráce se zahraničím