Kontakt

Katedra andragogiky a personálního řízení

Praha 1, Celetná 20, 3. patro (č. dveří 340–337)

 

Korespondenční adresa:

Katedra andragogiky a personálního řízení

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

nám. Jana Palacha 1/2

116 38  Praha 1

 

E-mail: andragogika@ff.cuni.cz

 

Vedoucí katedry:

doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

E-mail: martin.kopecky@ff.cuni.cz

Tel.   +420 221 619 605

 

Zástupkyně vedoucího katedry:

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

E-mail: renata.kocianova@ff.cuni.cz

Tel.   +420 221 619 604

 

Tajemník katedry:

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

E-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

Tel.   +420 221 619 608

 

Sekretariát:

Kateřina Gáspárová

místnost č. 339 (Celetná 20, 3. patro)

E-mail: katerina.gasparova@ff.cuni.cz

Tel.   +420 221 619 607

Úvod > Kontakt