CŽV – Andragogika a personální řízení

 CŽV – Andragogika a personální řízení 2024

 

Kurz CŽV–Andragogika a personální řízení je koncipován do dvou modulů. Modul A obsahuje andragogiku, vzdělávání dospělých, didaktiku dospělých a informační technologie ve vztahu ke vzdělávání dospělých, dále personální řízení, trendy v řízení lidí, personální činnosti, metody personální práce a jejich aplikaci a rozhovory v personální praxi. Součástí modulu je rovněž age management. Modul B je zaměřen na sociálně-psychologické dovednosti, řešení konfliktů, zvládání stresu, vedení lidí – leadership, týmovou práci a na prezentační a lektorské dovednosti.

 

Typ kurzu: zájmový

Forma kurzu: prezenční

Realizace kurzu: 1x ročně, 10 setkání v rozsahu 6–8 hodin, celkem 55 hodin, vždy v pátek odpoledne; zahájení kurzu je plánováno na říjen, v červenci a srpnu se setkání nekonají

Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Místo konání kurzu: Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20

Cena kurzu (včetně DPH): 29.040 Kč

Úhrada kurzu: O způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky.

Požadavky na zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Forma zakončení kurzu: závěrečná písemná práce (odborná esej)

Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., zástupkyně vedoucího Katedry andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Kontaktní osoba: PhDr. Michal Šerák, Ph.D., tel: +420 221 619 608, e-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

Přihláška: zde

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky lze zaslat do 9. 9. 2024.

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Katedra andragogiky a personálního řízení

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

Další informace: zde

Studijní plán: zde

 

Formulář zadání tématu Závěrečné písemné práce (2 strany) zde

Formulář přihlášky k Závěrečné zkoušce zde

Úvod > CŽV – Andragogika a personální řízení