CŽV–Andragogika a personální řízení

CŽV–Andragogika a personální řízení

 

Kurz CŽV–Andragogika a personální řízení je koncipován jako třísemestrální rozšiřující profesní studium. Absolventi získávají základní teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence k různorodé činnosti v oblasti vzdělávání dospělých, řízení lidí a personální práce. Disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi z vybraných oblastí andragogiky a vzdělávání dospělých, personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, didaktiky dospělých, gerontagogiky, age managementu, vedení lidí – leadershipu, interkulturních aspektů řízení ad. Součástí programu jsou rovněž výcvikové moduly zahrnující tématiku sociálně-psychologických dovedností, prezentačních dovedností, řešení konfliktů, týmové práce, zvládání stresu a lektorských dovedností.

 

Typ kurzu: zájmový

Forma kurzu: kombinovaná

Požadavky na zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Forma zakončení kurzu: závěrečná písemná práce a závěrečná zkouška

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK

Délka studia: říjen 2022 – únor 2024

Kurz je kapacitně omezen.

Termín odevzdání přihlášky: do 12. září 2022

Cena kurzu: Kč 29.040,- včetně DPH

Další informace: Zde

Studijní plán: Zde

Přihláška: Zde

 

Formulář zadání tématu Závěrečné písemné práce (2 strany) Zde

Formulář přihlášky k Závěrečné zkoušce Zde

Úvod > CŽV–Andragogika a personální řízení