CŽV – Andragogika a personální řízení

CŽV – Andragogika a personální řízení 2023

 

Kurz CŽV–Andragogika a personální řízení je koncipován jako třísemestrální rozšiřující profesní studium. Absolventi získávají základní teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence k různorodé činnosti v oblasti vzdělávání dospělých, řízení lidí a personální práce. Disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi z vybraných oblastí andragogiky a vzdělávání dospělých, personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, didaktiky dospělých, gerontagogiky, age managementu, vedení lidí – leadershipu, interkulturních aspektů řízení ad. Součástí programu jsou rovněž výcvikové moduly zahrnující tématiku sociálně-psychologických dovedností, prezentačních dovedností, řešení konfliktů, týmové práce, zvládání stresu a lektorských dovedností.

 

Typ kurzu: zájmový

Forma kurzu: kombinovaná

Požadavky na zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Forma zakončení kurzu: závěrečná písemná práce a závěrečná zkouška

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK

Délka studia: říjen 2023 – únor 2025

Kurz je kapacitně omezen.

Termín odevzdání přihlášky: do 25. září 2023

Zahájení studia: 6. října 2023

Cena kurzu: Kč 29.040,- včetně DPH

Další informace: zde

Studijní plán: zde

Přihláška: zde

 

Formulář zadání tématu Závěrečné písemné práce (2 strany) zde

Formulář přihlášky k Závěrečné zkoušce zde

Úvod > CŽV – Andragogika a personální řízení