Bakalářské studium

Informace k přijímací zkoušce do bakalářského studia programu Andragogika a personální řízení

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 byly změněny.
Aktuální znění naleznete
ZDE.

 

Přijímací zkouška je dvoukolová (písemná, ústní) a zahrnuje následující části:

1. kolo – písemná část

1) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů)

2) vědomostní test (max. 35 bodů)

2. kolo – ústní část

1) motivace ke studiu programu (max. 10 bodů)

2) orientace v oboru a příbuzných disciplínách (max. 30 bodů)

3) diskuse nad předloženým seznamem literatury (max. 10 bodů)

Zaměření vědomostního testu, orientace v oboru a příbuzných disciplínách: všeobecný kulturně-historický přehled, vědecké a odborné pojmy, základní poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných disciplín (zejména psychologie, sociologie, pedagogika, filozofie).

Další požadavky k ústní zkoušce: uchazeč odevzdá komisi vytištěný seznam prostudované oborově relevantní literatury (minimálně 10 titulů, včetně nejméně 3 cizojazyčných, uvedených v souladu s požadovanou citační normou ČSN ISO 690:2011) a vytištěný strukturovaný životopis v českém jazyce.

Seznam doporučené oborové literatury pro přípravu k přijímacím zkouškám je k dispozici Zde.

Podmínky přijímací zkoušky jsou totožné pro samostatné i sdružené studium. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.

Další informace k podmínkám přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Andragogika a personální řízení Zde.

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UK Zde.

Den otevřených dveří FF UK se konal 16. 1. 2021 on-line. Další informace Zde.

Podrobné informace o studiu na Univerzitě Karlově Zde.

Úvod > Bakalářské studium