Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, otevřela v rámci programu celoživotního vzdělávání od října 2017 kurz

Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR, v roce 2025 otevírá 6. běh kurzu.

Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR 2025

 

Kurz sleduje významné proměny v řízení lidí. Program se zaměřuje na strategické kontexty řízení lidí a rozvoj organizací, na umělou inteligenci (AI) v HR, trendy v metodách získávání a výběru pracovníků se zaměřením na psychodiagnostické metody a na tvorbu kompetenčních modelů. Dále je pozornost orientována na trendy v hodnocení a odměňování pracovníků, na well-being, inovace ve vzdělávání pracovníků, na rozvoj talentů, problematiku vedení lidí, Big data a Business Inteligence a na inovace v organizačním rozvoji. Pozornost je věnována rovněž aktuálním pracovněprávním tématům a vývoji na trhu práce.

Tematické moduly kurzu Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

 1. Strategické řízení lidí a organizační rozvoj
  Lektoři: Ing. Pavel Adam; PhDr. Kateřina Bernardová; Mgr. Magdaléna Prunerová
 2. Umělá inteligence (AI) v HR
  Lektoři: Ing. Josef José Kadlec; Ing. Ivo Novotný
 3. Trendy v metodách získávání a výběru pracovníků se zaměřením na psychodiagnostické metody
  Lektoři: Mgr. Barbora Riedl Černíková; PhDr. Tomáš Rodný
 4. Kompetenční modely
  Lektoři: Mgr. Barbora Riedl Černíková; PhDr. Tomáš Rodný
 5. Trendy v hodnocení a odměňování pracovníků; Well-being
  Lektoři: Ing. Jarmila Brixová; Ing. Matěj Mareš
 6. Inovace ve vzdělávání pracovníků
  Lektoři: PhDr. Tomáš Langer; Ing. Simona Burianová
 7. Rozvoj talentu
  Lektoři: Ing. Roman Chudoba; Mgr. Veronika Motlová, PhD.
 8. Vedení lidí
  Lektoři: Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.; Ing. Zbyněk Brych
 9. Big data a Business Inteligence; Inovace v HR a v organizačním rozvoji
  Lektoři: Mgr. Michal Osuský, MBA; Ing. Ivana Cvejnová
 10. Aktuální pracovněprávní témata; Vývoj na trhu práce
  Lektoři: Mgr. Marie Janšová; Tomáš Ervín Dombrovský

 

Typ kurzu: zájmový

Forma kurzu: prezenční

Realizace kurzu: 1x ročně, 10 modulů, 1 modul (5 hodin) měsíčně, celkem 50 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 17:30 hod., v období leden–prosinec 2025 (vyjma července a srpna)

Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Zahájení kurzu: 16. ledna 2025

Termíny kurzu: 16. 1., 6. 2., 20. 3., 24. 4., 22. 5., 19. 6., 18. 9., 16. 10., 20. 11., 18. 12. 2025

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20, místnost č. C247

Cena kurzu (včetně DPH): 29.040 Kč

Úhrada kurzu: O způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky.

Požadavky pro zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., zástupkyně vedoucího Katedry andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Kontaktní osoba: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., tel: +420 221 619 607, e-mail: olga.behounkova@ff.cuni.cz

 

Přihláška: zde

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky lze zaslat do 31.12. 2024

 • e-mailem (scan) na adresu: olga.behounkova@ff.cuni.cz
 • poštou na adresu:
  PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
  Katedra andragogiky a personálního řízení
  Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
Úvod > Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR