Pracovní právo pro personalisty II.

Kurz Pracovní právo pro personalisty II. byl zahájen v roce 2020, v roce 2024 je plánován jeho 4. běh.


Pracovní právo pro personalisty II. 2024

 

Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, v rámci programu celoživotního vzdělávání otevře vzhledem k opakujícím se podnětům absolventů kurzu Pracovní právo pro personalisty I. od února 2024 již 4. běh navazujícího kurzu Pracovní právo pro personalisty II. Garantkou tohoto kurzu je zástupkyně vedoucího katedry PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Kurz je zaměřen na specifické oblasti pracovněprávních vztahů, se kterými se setkávají personalisté ve své praxi velmi často. Součástí kurzu je řešení praktických příkladů z personální praxe, k jednotlivým tématům mají účastníci prostor pro své dotazy.

Odbornou garantkou a lektorkou kurzu Pracovní právo pro personalisty II. je Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo. Mgr. Romana Náhlíková Kaletová je autorem celé řady pracovněprávních odborných článků, je členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) a zakládajícím členem asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mgr. Romana Náhlíková Kaletová bude přednášejícím následujících tematických modulů: Skončení pracovního poměru ve světle judikatury českých soudů; Workshop; Agenturní zaměstnávání; Slaďování pracovního a soukromého života.

Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. specializující se na pracovní právo, bude přednášet téma Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích.

Mgr. Veronika Odrobinová, partnerka advokátní kanceláře GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o specializující se na pracovní právo bude přednášet téma Náhrada majetkové a nemajetkové újmy zaměstnavatelem zaměstnanci, včetně pracovních úrazů a nemocí z povolání

Mgr. Barbora Suchá, advokát advokátní kanceláře EY Law advokátní kancelář, s.r.o. specializující se na pracovní právo, bude přednášet téma Pracovně-lékařské služby.

 

Typ kurzu: zájmový

Forma kurzu: prezenční

Požadavky pro zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Rozsah kurzu: kurz tvoří 5 modulů, celkem 20 vyučovacích hodin (1 modul / 4 vyučovací hodiny)

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK

Zahájení kurzu: 15. 2. 2024

Cena kurzu: Kč 13.915,- včetně DPH (studijní podklady pro účastníky jsou v ceně kurzu)

Další informace ke kurzu: zde

Přihláška: zde

Úvod > Pracovní právo pro personalisty II.