PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Vyučované předměty: Úvod do kvantitativních metod sociálních věd

Konzultační hodiny v LS 2021/2022: dle rozpisu konzultačních hodin katedry sociologie

Místnost: 112

E-mail: jiri.vinopal@ff.cuni.cz

Telefon: 

Úvod > PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.