Příprava ke studiu

Příprava ke studiu programu andragogika a personální řízení na FF UK 2024

 

Kurz je koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu andragogika a personální řízení. Účastníkům bude představeno studium programu a budou seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky. Pozornost bude orientována na znalosti v oblasti andragogiky a personálního řízení, rovněž na společenskovědní oborové poznatky.

Typ kurzu: přípravný

Forma kurzu: prezenční

Rozsah kurzu: 3 setkání (9. 3., 23. 3. a 6. 4. 2024, vždy v čase 10:00–16:00)

Místo konání: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 247

Garant vzdělávacího programu: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Osvědčení: osvědčení UK

Zahájení kurzu: 9. 3. 2024

Ukončení kurzu: 6. 4. 2024

Cena kurzu: Kč 4.598,- včetně DPH

Přihláška: zde

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky lze zaslat do 4. 3. 2024 na e-mail: martin.kopecky@ff.cuni.cz (scan)

(kapacita kurzu je omezena)

Úhrada kurzu: O způsobu úhrady kurzu bude každý/á uchazeč/ka vyrozuměn/a po podání přihlášky.

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., martin.kopecky@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 605

 

Úvod > Příprava ke studiu