Termíny státních zkoušek

Informace k organizaci odevzdávání závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení k termínu státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2023/2024

Nejbližší termín konání SZZK je červen 2024. Data konání budou upřesněna. Posudky budou k dispozici v SIS 5 dní před konáním obhajoby.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou je 29. 5. 2024, termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce je 9. 5. 2024 (dle Harmonogramu akademického roku 2023/2024).

Termín odevzdání bakalářských a diplomových závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení (kancelář č. 338) je v úterý 7. 5. 2024 v čase 9:30–12:30 hod. osobně. Studující přinese dva pomocné výtisky práce (v obyčejné kroužkové vazbě, je možné oboustranný tisk) a obdrží informaci, zda je práce z formálního hlediska v pořádku a zda je možné ji vložit do SIS. Bez souhlasu katedry práci do SIS nevkládejte.

Spolu s prací je třeba odevzdat vyplněný a podepsaný „Informační list“. Formulář naleznete zde.

 

Předběžná kontrola a vložení prací do SIS

1./ Minimálně s týdenním předstihem před termínem odevzdání práce na katedře studující zašle elektronickou verzi textu na adresu michal.serak@ff.cuni.cz k předběžné kontrole v systému Turnitin. Tento postup je možné zvolit i v případě průběžné kontroly rozpracovaného textu.

2./ Následně bude studujícím zaslán vygenerovaný protokol s výsledkem předběžné kontroly. K identifikovaným shodám a realizovaným úpravám se studující vyjádří v podobě tabulky (ke stažení zde). Protokol, vyplněnou tabulku i upravený text je nutné zaslat vedoucí/mu práce a na sekretariát katedry (katerina.gasparova@ff.cuni.cz) alespoň dva dny před termínem odevzdání pomocných výtisků prací stanoveným katedrou.

3./ Práci do SIS (modul Témata prací) studující vloží až po souhlasu katedry (postup naleznete zde).

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté od akademického roku 2019/2020

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté před akademickým rokem 2019/2020

Úvod > Termíny státních zkoušek