Pracovní právo pro personalisty I.

Kurz Pracovní právo pro personalisty I. byl zahájen v roce 2012, v roce 2024 se otevřel jeho 13. běh.

Pracovní právo pro personalisty I. 2024

 

Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, v rámci programu celoživotního vzdělávání opět otevřel v únoru 2024 kurz Pracovní právo pro personalisty I. Garantkou tohoto kurzu je zástupkyně vedoucího katedry PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Kurz je zaměřen na pracovní právo jako významnou oblast efektivního personálního řízení, kromě zákoníku práce se orientuje na související právní předpisy, využívána je judikatura napomáhající účastníkům porozumění problematice a jejímu využívání v praxi. Součástí kurzu je nejen řešení obecných praktických příkladů z personální praxe, ale účastníci mají v rámci setkání k jednotlivým tématům prostor pro své dotazy.

Odbornou garantkou a lektorkou kurzu Pracovní právo pro personalisty I. je Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo. Mgr. Romana Náhlíková Kaletová je autorem celé řady pracovněprávních odborných článků, je členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) a zakládajícím členem asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mgr. Romana Náhlíková Kaletová bude přednášejícím následujících tematických modulů: Základní pracovněprávní vztahy, vznik pracovního poměru a změna pracovního poměru, DPČ a DPP; Skončení pracovního poměru; Dovolená, překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená; Náhrada majetkové a nemajetkové újmy zaměstnance vůči zaměstnavateli, Osobní údaje v personalistice; Pracovněprávní spory; Workshop.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo a právo ve zdravotnictví, zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů, bude přednášet téma Pracovní doba a doba odpočinku.

Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. specializující se na pracovní právo, která se ve své praxi zaměřuje na pracovní právo, včetně kolektivních pracovních vztahů, právní vztahy statutárních orgánů společností a ochranu osobních údajů, bude přednášet témata Odměňování, srážky ze mzdy a náhrady výdajů poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce; Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, vztah člena statutárního orgánu vůči společnosti.

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, bude přednášet téma Zaměstnanost a inspekce práce.

Ing. Ditta Hlaváčková, partnerka společnosti Proxy, a.s., která se specializuje na daňové poradenství a účetnictví, bude přednášet téma Daňová abeceda pro personalisty.

 

Typ kurzu: zájmový

Forma kurzu: prezenční

Požadavky pro zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Rozsah kurzu: kurz tvoří 10 modulů, celkem 40 vyučovacích hodin (1 modul / 4 vyučovací hodiny)

Forma zakončení kurzu: písemný test

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK

Zahájení kurzu: 8. 2. 2024

Cena kurzu: 26.620,- Kč včetně DPH (studijní podklady pro účastníky jsou v ceně kurzu)

Další informace ke kurzu: zde

Přihláška: zde

Úvod > Pracovní právo pro personalisty I.