Projekty

Vybrané projekty

 

Pražští senioři a heat waves – vzděláním ke zvýšení odolnosti zranitelné skupiny, Granty hlavního města Prahy – Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.), 2019–2020

Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni, NAKI II, č. NAKI DG18P02OVV043 (doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., Eva Richter, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.), 2018–2020

Učitel v diverzifikované třídě, OP Praha Pól růstu (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.), 2018–2019

Komparativní analýza přístupu veřejné správy ve vybraných státech EU k participaci seniorů na veřejném rozhodování, projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, MPSV ČR (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.), 2018–2019.

Globální konflikty a lokální souvislosti, kulturní a společenské souvislosti, Strategie AV 21, program výzkumné téma „Teorie globálních konfliktů v lokálních souvislostech“, od 2017

Age Management Uptake, ERASMUS+, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices; KA204 – Strategic Partnerships for Adult Education (PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.), 2017–2020

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries, Visegrad Fund, Standard Grants – scientific exchange and research (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. – vedoucí projektu, PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D., doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.), 2012–2013

Zvyšování kvality vzdělávání na FF UK prostřednictvím rozvoje spolupráce s výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR, projekt Vědění a učení v globalizovaném světě – aktéři a změny, MŠMT (KANPR, Oddělení morální a politické filosofie FLÚ AV ČR, Centrum globálních studií FLÚ AV ČR a FF UK v Praze, PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. – vedoucí projektu), 2012

Podpora kvalitních post-doktorandů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012, MŠMT (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.), 2012

Výzkumný projekt VEGA Teoreticko-metodologické aspekty skúmania sprasného stavu a perspektiv zájmového vzdelávania dospelých v systéme neformálnej edukácie, 1/0694/10 (spolupráce PhDr. Michal Šerák, Ph.D.), 2010–2011

Evaluační nástroj – Třistašedesátistupňová zpětná vazba pro střední úroveň řízení škol, Národní ústav odborného vzdělávání, Cesta ke kvalitě, aktivita B, ESF ČR, CZ.1.07/4.1.00/06.0014 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. – odborný garant), 2009–2011

Projekt Rozvoj kombinované formy studia bakalářského programu oboru Andragogika a personální řízení, Operační program Praha – Adaptabilita, CZ.2.17/3.1.00/31153, 2008–2011

Od destratifikace ke stratifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v ČR, 1991–2009, GAČR 403/08/0109 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. – účast na řešení), 2008–2010

Úvod > Projekty