Konference

Vybrané konferenční aktivity interních pracovníků Katedry andragogiky a personálního řízení

 

Online konference Adult Education in Global Times. Vancouver: Canadian Association for the Study of Adult Education (CASAE) a the University of British Columbia (UBC), 2021 (doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Online konference Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK; Age Management, z. s. a Služby a školení MB, z. s., 2020 (PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D.; doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.)

Workshop Obce, kultura a mezigenerační dialog. Workshop k výzkumnému projektu. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), 2019 (doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.; PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.; PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference The 9th ESREA European Research Conference: Adult Education Research and Practice: Between The Welfare State and Neoliberalism. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Philosophy, 2019 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Konference Age Management. Bratislava: Asociace institucí vzdělávání dospělých SR, 2019 (doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Odborné zasedání Asociace Univerzit třetího věku. Olomouc: Asociace Univerzit třetího věku ČR a Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2019 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Strategie 2030+ ve vzdělávání dospělých. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR; Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK; Národní knihovna ČR, 2019 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Bratislava: Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie; Služby a školení MB a Technická univerzita v Bratislavě, 2019 (doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.; PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Numeracy as a Part of Adult (Basic) Education. Universität Hamburg, Helmut Schmidt Universität, UNESCO Institute for Lifelong Learning a Deutsche Forschunggemeinschaft. Hamburg, 2018 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Konference 25 let Asociace U3V: Minulost, přítomnost a budoucnost seniorského vzdělávání. Filozofická fakulta UK a Asociace Univerzit třetího věku ČR, Praha, 2018 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference 30. výročí založení Univerzity třetího věku na FF UK. Praha: Filozofická fakulta UK, 2018 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Prínos významných osobností ku konštituovaniu a rozvoju andragogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Mladá Boleslav: Služby a školení MB a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2018 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Kariérové poradenství v měnícím se světě. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK a Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce (DZS), 2017 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě. Filozofická fakulta UK, Praha, 2017 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

The 3rd ESREA Network on Policy Studies in Adult Education. Equity, Social Justice and Adult Education and Learning Society, Universita di Verona, 2017. (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Mezinárodní konference ICOLLE 2017, Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Křtiny, 2017 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Kulatý stůl Aktivizace, dobrovolnictví a vzdělávání seniorů. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, 2017 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Role AU3V ČR ve vzdělávání seniorů v současnosti. Zlín: Asociace univerzit třetího věku ČR a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Služba škole MB a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Mladá Boleslav, 2017 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, Zlín, 2017 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.)

Mezinárodní vědecká konference The 8th ESREA European Research Conference: Imagining Diverse Futures for Adult Education: Questions of Power and Resources of Creativity, Maynooth University. National University of Ireland Maynooth, 2016 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Konference Globální konflikty a lokální souvislosti. AV ČR, v.v.i., Praha, 2016 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR. Role kultury a umění v procesu aktivního stárnutí. Ministerstvo kultury ČR a NIPOS, Praha, 2016 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní konference Senioři v knihovnách – Knihovny pro seniory v Euroregionu Nisa, Městská knihovna Semily, Semily, 2016 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Služba škole MB a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Mladá Boleslav, 2016 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní konference Komunikace a handicap III, UHK, Hradec Králové, 2016. (doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.)

Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2015, Katedra psychologie FF UK v Praze, 2015 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.)

Konference Filosofie a sociální vědy (téma Sociální konflikty), Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2015 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Konference 25 let Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě, Masarykova univerzita, Brno, 2015 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Služba škole MB a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Mladá Boleslav, 2015 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

 

Úvod > Konference