Konference

Vybrané konferenční aktivity interních pracovníků Katedry andragogiky a personálního řízení

 

Konference Numeracy as a Part of Adult (Basic) Education. Universität Hamburg, Helmut Schmidt Universität, UNESCO Institute for Lifelong Learning a Deutsche Forschunggemeinschaft. Hamburg, 2018 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.).

Konference 25 let Asociace U3V: Minulost, přítomnost a budoucnost seniorského vzdělávání. Filozofická fakulta UK a Asociace Univerzit třetího věku ČR, Praha, 2018 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě. Filozofická fakulta UK, Praha, 2017 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

The 3rd ESREA Network on Policy Studies in Adult Education. Equity, Social Justice and Adult Education and Learning Society, Universita di Verona, 2017. (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Mezinárodní konference ICOLLE 2017, Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Křtiny, 2017 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Kulatý stůl Aktivizace, dobrovolnictví a vzdělávání seniorů. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, 2017 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Služba škole MB a Asociace instiucí vzdělávání dospělých ČR, Mladá Boleslav, 2017 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní vědecká konference The 8th ESREA European Research Conference: Imagining Diverse Futures for Adult Education: Questions of Power and Resources of Creativity, Maynooth University. National University of Ireland Maynooth, 2016 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Konference Globální konflikty a lokální souvislosti. AV ČR, v.v.i., Praha, 2016 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR. Role kultury a umění v procesu aktivního stárnutí. Ministerstvo kultury ČR a NIPOS, Praha, 2016 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní konference Senioři v knihovnách – Knihovny pro seniory v Euroregionu Nisa, Městská knihovna Semily, Semily, 2016 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Služba škole MB a Asociace instiucí vzdělávání dospělých ČR, Mladá Boleslav, 2016 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní konference Komunikace a handicap III, UHK, Hradec Králové, 2016. (doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.)

Mezinárodní konfrence Psychologie práce a organizace 2015, Katedra psychologie FF UK v Praze (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.)

Konference Filosofie a sociální vědy (téma Sociální konflikty), Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2015 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Konference 25 let Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě, Masarykova univerzita, Brno, 2015 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Služba škole MB a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Mladá Boleslav, 2015 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní konference ICOLLE 2014, Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Křtiny, 2014 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní vědecký seminář Analiza oraz porównanie form i metod edukacji osób w późnej dorosłości w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Krakov, 2014 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní vědecký seminář Uczenie się seniorów w perpektywie czeskiej i polskiej, Instytut Pedagogiki, Państwowa Wyźsza Szkola Zawodowa w Oświecimiu, Osvětim, 2014 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Odborná konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost, Služba škole MB a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Mladá Boleslav, 2014, výkonný ředitel konference (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní konference Festival vzdělávání dospělých AEDUCA, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Mezinárodní konference Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries, project Visegrad Fund, Praha, 2013 (pořádání konference; PhDr. Renata Kocianová, Ph.D, PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.; účast studentů doktorského studia Katedry andragogiky a personálního řízení)

Mezinárodní vědecká konference Changing Configuration of Adult Education in Transitional Times, Humboldt–University, Berlín, 2013 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Odborný seminář Profil absolventa andragogiky, Centrum inovací andragogických studií Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2013 (spolupořádání semináře; PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Odborná konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost, Služba škole MB a Vysoká škola Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, 2013 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Odborná konference Knihovny pro budoucnost – Budoucnost pro knihovny, Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky a Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2013 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Závěrečná konference projektu Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2013 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní konference Poruchy chování jako edukační a sociální fenomén, UK v Bratislavě, Košice, 2012 (doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.)

Mezinárodní vědecká konference Trans-nationalization of Educational Policy Making: Implication for Adult and Lifelong Learning, ESREA – European Society for the Research on the Education of Adults, The University of Nottingham, 2012 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Philosophy and Social Science, konference Filosofického ústavu AV ČR, Praha, 2012 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Vědecká konference Súčasný stav a trendy inštitucionalizácie edukácie dospelých, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2012 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní vědecké sympozium Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy, AIVD ČR a Katedra andragogiky a personálního řízení UK v Praze, Praha, 2012 (spolupořádání sympozia; PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní vědecká konference Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2012, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Konference k uznávání neformálního vzdělávání, NIDM a MŠMT, Praha, 2011 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Sympozium českých a slovenských andragogických pracovišť, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd, 2011 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

IX. konference ČAPV Smíšený design v pedagogickém výzkumu, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2011 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Mezinárodní vědecká konference The 6th ESREA European Research Conference: Adult Learning in Europe – understanding diverse meanings and perspectives, Linköping University, 2010 (PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.)

Mezinárodní konference Kvalita – faktor úspěchu. Evropský týden kvality, sekce Umět – Moci – Chtít, Praha, 2010 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.)

Konference SYMA 2010 – systémy managementu, Česká společnost pro jakost, Praha, 2010 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.)

Mezinárodní vědecká konference Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti, Prešovská univerzita v Prešově, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a socialnej práce, 2009 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)

Úvod > Konference