Ukázka testů

Modelové testy k přijímacím zkouškám bakalářského studia

Bc A

Bc B

Správné odpovědi testu

 

Test obecných studijních předpokladů (ukázka k dispozici zde) pro naši katedru připravuje Katedra psychologie FF UK.

Úvod > Ukázka testů