doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

Vyučované předměty: Edukační kontexty zdravého a aktivního stárnutí, Pedagogika, Speciální pedagogika dospělých, Základy speciální pedagogiky

Konzultační hodiny v LS 2020/2021: po domluvě e-mailem

Místnost: 301

E-mail: tibor.vojtko@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 606

Úvod > doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.