Publikace

Vybrané publikace 

 

KELMENDI, Kaltrina a František BAUMGARTNER. A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates. Psychology of Violence, 2017, 7(3), s. 440-449. ISSN 2152-0828.

 

BĚHOUNKOVÁ, Olga. Inspirace z konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2021. Firemní vzdělávání [online]. 2021, 5(4), s. 15. ISSN 2533-6479.

BĚHOUNKOVÁ, Olga. Rozhovor s Lubomírem Kouřilem na téma VZDĚLAVATEL BY MĚL BÝT ÚČASTNÍKOVI PARTNEREM. Firemní vzdělávání [online]. 2021, 5(3), s. 3-5. ISSN 2533-6479.

BĚHOUNKOVÁ, Olga. Technologické novinky pro L&D a HR na jednom místě. Firemní vzdělávání [online]. 2019, 3(5), s. 16. ISSN 2533-6479.

BĚHOUNKOVÁ, Olga. Klíčové myšlenky konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2019. Firemní vzdělávání [online]. 2019, 3(4), s. 16. ISSN 2533-6479.

BĚHOUNKOVÁ, Olga. Co je nového v managementu. Firemní vzdělávání [online]. 2018, 1(3), s. 10. ISSN 2533-6479.

BĚHOUNKOVÁ, Olga. Ohlédnutí za konferencí Kariérové poradenství v měnícím se světě. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání a rozvoj dospělých. 2018, 4(16), s. 30–31. ISSN 2336-5145.

 

FRIČ, Pavol a Martin VÁVRA. Helping Whom? Volunteering, Giving and Professionalization of Civil Society Organizations. In: ZÁŠKODNÁ, Helena (Ed.). Helping Whom? Volunteering, Giving and Professionalization of Civil Society Organizations. Bratislava: Publishing House Didaktis, 2016, s. 42–58. ISBN 978-80-8166-004-7.

 

GRUBER, Jan. Jak se naučit řídit tým, který pracuje z domova? Firemní vzdělávání [online]. 2019, 3(5), s. 12–13. ISSN 2533-6479.

GRUBER, Jan. Jak se naučit pracovat z domova. Firemní vzdělávání [online]. 2019, 3(4), s. 12–13. ISSN 2533-6479.

GRUBER, Jan a Alexandra FONVILLE. Trainees – jak vybrat, aby vydrželi?. Firemní vzdělávání [online]. 2019, 3(3), s. 8–9. ISSN 2533-6479.

GRUBER, Jan, Hana KYRIANOVÁ a Alexandra FONVILLE. Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2016. Psyché. ISBN 978-80-247-5263-1.

 

JAROŠEVSKÁ, Elena, Radek ROULE, Svatava BARTOŠKOVÁ et al. Vzdělávání seniorů s kognitivní poruchou v zařízeních sociální péče (vybrané aspekty). In: ŠERÁK, Michal, Miroslav KRYSTOŇ a Lukasz TOMCZYK (Eds.). Nové trendy ve vzdělávání seniorů – Nowe trendy w edukacji seniorów. Banská Bystrica, Praha, Kraków: AIVD ČR, 2014, s. 139–162. Česko-polsko-slovenské studie z andragogiky a sociální gerontologie. ISBN 978-80-904531-8-0.

 

KOCIANOVÁ, Renata. Kontexty stárnutí ve vztahu k práci. In: ŠERÁK, Michal a Lukasz TOMCZYK (Eds.). Preparation to ageing and old age. Krakow, Praha: Pedagogical University of Cracow, 2019, s. 135–157. CZECH-POLISH-SLOVAK STUDIES IN ANDRAGOGY AND SOCIAL GERONTOLOGY PART X. ISBN 978-83-953737-2-5.

KOCIANOVÁ, Renata a Martin KOPECKÝ. Jací byli a jsou vůdci? Koncepce vůdcovství a jejich proměny. In: MLYNÁŘ, Jakub, Miroslav PAULÍČEK, Jiří ŠUBRT a kol. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Univerzity Karlova, Karolinum, 2017, s. 48–59. ISBN 978-80-246-3611-5.

KOCIANOVÁ, Renata a Helena ZÁŠKODNÁ. Hodnotové preference seniorů ve vztahu k práci. In: GREGAR, Aleš a Martin HORÁK (Eds.). Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference PPaO 2017. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. 280–290. ISBN 978-80-7454-714-0.

KOCIANOVÁ, Renata. Intergenerational Knowledge Sharing in an Organization. In: ZÁŠKODNÁ, Helena (Ed.). Theoretical and empirical aspects of helping. Bratislava: Didaktis, 2015, s. 75–92. ISBN 978-80-81-004-7.

KOCIANOVÁ, Renata. Psychologické a personální aspekty age managementu – řízení věkové struktury pracovníků. In: RYMEŠ, Milan a Ilona GILLERNOVÁ. (Eds.). Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015, s. 146–155. ISBN 978-80-7378-309-9.

KOCIANOVÁ, Renata. Older Employees Now and Forecasted. In: ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Petr PROCHÁZKA a Eva ULRYCHOVÁ (Eds.). The proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014. Praha: Curriculum, 2014, s. 408–412. ISBN 978-80-87894-01-9.

 

MILANA, Marcella, Martin KOPECKÝ, Fergal FINNEGAN. Editorial: Capitalism(s) and the Future of Adult Education Policy. Europeam Journal for Reseach on the Education and Learning of Adults. 2021, 12(1), s. 7–13. ISSN 2000-7426.

KOPECKÝ, Martin. Active Citizenship and Adult Learning as a Oscillating Priority of EU Policy. In: BULAJIĆ, Aleksandar, Tamara NIKOLIĆ, Christina C. VIEIRA (eds.). Navigating through Contemporary World with Adult Education Research and Practice. Belgrade: Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, ESREA – European Society for Research on the Education of Adults, Adult Education Society, Serbia, 2020, s. 257–271. ISBN 978-86-80712-39-0.

KOPECKÝ, Martin. Proč chápat celoživotní vzdělávání jako dobro pro celé lidstvo? Revize pohledu UNESCO za pomoci Komenského. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2020, 10(1), s. 9–24. ISSN 1804-526X.

KOPECKÝ, Martin. Perspectives of the Cosmopolitan Turn in Adult Education Research: A Beckian Inspiration. In: EGAN, John P. (Ed). Proccedings of Adult Education in Global Times. An International Research Conference. Ottawa: Canadian Association for the Study of Adult Education (CASAE), 2020, s. 378–384. ISBN 978-0-920056-53-0.

KOPECKÝ, Martin. Petr Jarvis a vzdělávání dospělých jako poslání a zdroj radosti. In: MATULČÍK, Július (Ed.). Acta Andragogica 7. Bratislava: Univerzita Komenského, Bratislava, 2018, s. 37–45. ISBN 978-80-8127-274-5.

KOPECKÝ, Martin a kol. Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové éře. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7308-875-0.

KOPECKÝ, Martin. Education in the European Union. Post-2003 Member States. International Journal of Lifelong Education. 2018, 37(5), s. 633–636. ISSN 0260-1370.

KOPECKÝ, Martin. Ideologie výkonu a skrývání sociálního konfliktu v podmínkách individualizované společnosti – Beckova perspektiva. In: SUŠA, Oleg, Marek HRUBEC a kol. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha, Sociologické nakladatelství SLON, 2017, s. 53–63. ISBN 978-80-7419-251-7.

KOPECKÝ, Martin a Michal ŠERÁK. Adult Education and Learning Policy int the Czech Republic. In: MILANA, Marcella a Tom NESBIT (Eds.). Global Perspectives on Adult Education and Learning Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, s. 29–43. Palgrave Studies in Global Citizenship Education and Democracy. ISBN 978-1-137-38824-7.

 

LANGER, Tomáš. Proč investovat do rozvoje lidí ve firmách v postkoronavirovém období. SONDY. 2020, 30 (Speciální číslo), s. 12–13. ISSN 1802-906X.

LANGER, Tomáš. Zkušenosti s online výukou ve firmách. Firemní vzdělávání. 2020, 4(6), s. 8–9. ISSN 2533-6479.

LANGER, Tomáš. Trendy ve firemním vzdělávání 2019/2020. Firemní vzdělávání [online]. 2019, 3(6), s. 8–9. ISSN 2533-6479.

LANGER, Tomáš. Trendy firemního vzdělávání ve světě. Firemní vzdělávání [online]. 2019, 3(1), s. 8–9. ISSN 2533-6479.

LANGER, Tomáš. Trendy ve firemním vzdělávání: český pohled. Firemní vzdělávání [online]. 2018, 2(6), s. 8–9. ISSN 2533-6479.

LANGER, Tomáš. Moderní lektor: Průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-9187-1.

LANGER, Tomáš. Než nás nahradí roboti. Andragogika v praxi. 2016, 3(10), s. 18–19. ISSN 2336-5145.

LANGER, Tomáš a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Za oponou vzdělávání dospělých: Kulisy. Andragogika v praxi. 2016, 3(8), s. 7–9. ISSN 2336-5145.

LANGER, Tomáš. Zaostřeno na lektory: Technofobie. Andragogika v praxi. 2016, 3(7), s. 12–13. ISSN 2336-5145.

 

ŠERÁK, Michal. Aktuální situace vzdělávání dospělých v ČR. In: Aktuální trendy v celoživotním učení dospělých. Praha: NS MAS, 2021.

BARGEL, Robert – BEDNÁŘOVÁ, Hana – ČERNÁ, Lucie – GREGORINOVÁ, Jindřiška – LÖSSL, Jiří – KLEMENTOVÁ, Kateřina – PERLÍN, Radim – NOVÁK, Jaroslav – ZBORNÍKOVÁ, Andrea – KOCIANOVÁ, Renata – BAUMGARTNER, František – KOPECKÝ, Martin – RICHTER, Eva – ŠERÁK, Michal. Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni: Metodika NAKI II. certifikovaná metodika. [S.l.], 2021.

ŠERÁK, Michal. PEER TO PEER UČENÍ: pohled andragoga. In: ORCÍGR, Václav, Lucie VIDOVIĆOVÁ, Michal ŠERÁK a Emmanuela FERNANDOVÁ. PRAŽŠTÍ SENIOŘI A EXTRÉMNÍ HORKA. Vzděláním ke zvýšení odolnosti zranitelné skupiny aneb Zachraň sousedku před vedrem! Praha: Arnika, 2020. s.30–47. ISBN 978-80-87651-81-0.

ŠERÁK, Michal a Lukasz TOMCZYK (Eds.). Preparation to ageing and old age. Krakow, Praha: Pedagogical University of Cracow, 2019. CZECH-POLISH-SLOVAK STUDIES IN ANDRAGOGY AND SOCIAL GERONTOLOGY PART X. ISBN 978-80-223-4587-3.

ŠERÁK, Michal, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Petr WIJA. Komparativní analýza přístupu veřejné správy ve vybraných státech EU k participaci seniorů na veřejném rozhodování. Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s., 2019. ISBN 978-80-907662-0-4.

ŠERÁK, Michal. František Hyhlík a jeho přínos ke konstituování pedagogiky dospělých v Československu. In: MATULČÍK, Július (Ed.). Acta Andragogica 6. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2018, s. 93–108. ISBN 978-80-223-4587-3.

ŠERÁK, Michal. Role univerzit třetího věku v širších edukačních i sociálních kontextech [online]. In: Metodický portál RVP. Praha: NUOV, 2018. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/21747/ROLE-UNIVERZIT-TRETIHO-VEKU-V-SIRSICH-EDUKACNICH-I-SOCIALNICH-KONTEXTECH.html/.

DROBNÝ, Tomáš a Michal ŠERÁK. Senioři v muzeu. Metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2016. ISBN 978-80-7028-484-1.

DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-694-7.

ŠERÁK, Michal. Aktivně ve stárnoucí společnosti: výzvy a příležitosti pro kulturu. In: Active Ageing jako výzva pro kulturu v ČR. Praha: NIPOS, 2016, s. 15–20. ISBN 978-80-7068-312-5.

 

BABÁL, Michal, Marián LEZO a Tibor VOJTKO. Dejiny starostlivosti o sluchovo a zrakovo pstihnutých na Slovensku do roku 1939. Bratislava: PdF UK v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-89726-19-6.

 

ZÁŠKODNÁ, Helena a Olga BĚHOUNKOVÁ. Prosociální chování v kontextu seniorského věku. In: ŠERÁK, Michal a Lukasz TOMCZYK (Eds.). Preparation to ageing and old age. Krakow, Praha: Pedagogical University of Cracow, 2019, s. 229–264. CZECH-POLISH-SLOVAK STUDIES IN ANDRAGOGY AND SOCIAL GERONTOLOGY PART X. ISBN 978-83-953737-2-5.

ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Libor LÍBAL, Jiří PATOČKA a Helena ZÁŠKODNÁ. Vybrané kapitoly dějin vědy. Praha: Curriculum, 2017. ISBN 978-80-87894-16-3.

ZÁŠKODNÁ, Helena (Ed.). Theoretical and empirical aspects of helping. Bratislava: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-81-004-7.

ZÁŠKODNÁ, Helena a Zdeněk MLČÁK. Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti. In: MLČÁK, Zdeněk a Karel PAULÍK (Eds.). Psychologické aspekty pomáhání 2014. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2015, s. 12–20. ISBN 978-80-7464-736-9.

ZÁŠKODNÁ, Helena a Zdeněk MLČÁK. K některým výsledkům výzkumu osobnosti dobrovolníků. In: MLČÁK, Zdeněk a Karel PAULÍK (Eds.). Psychologické aspekty pomáhání 2014. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2015, s. 61–65. ISBN 978-80-7464-736-9.

ZÁŠKODNÁ, Helena, Zdeněk MLČÁK a Karel PAULÍK. K problematice hodnotové orientace dobrovolníků. In: BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava, Miroslava KOPANIČÁKOVÁ a Jozef VÝROST (Eds.). Zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konfrencie SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2015, s. 363–369. ISBN 978-80-89524-18-1.

ZÁŠKODNÁ, Helena a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Metodologie vědeckého výzkumu. Praha: Curriculum, 2014. ISBN 978-80-87894-03-3.

ZÁŠKODNÁ, Helena a Zdeněk MLČÁK. Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders. 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM-SERM 2013/2014). Publishing House Curriculum, 2014. ISBN 978-80-87894-01-9.

MLČÁK, Zdeněk a Helena ZÁŠKODNÁ. Hodnotová preference a dobrovolnické pomáhání. In: PSYCHOLOGICA XLII. Bratislava: Psychoprof, 2014, s. 367–373. ISBN 978-80-89322-16-9.

Úvod > Publikace