Erasmus+

Program Erasmus+ je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

 • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
 • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
 • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus+ navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

Katedra andragogiky a personálního řízení má uzavřeny smlouvy s následujícími univerzitami, resp. univerzitními pracovišti:

Pracoviště

Počet míst pro akademický rok

Odkazy

Finsko, Rovaniemi

University of Lapland, Faculty of Education

3

www.ulapland.fi/intl

www.ulapland.fi/studies

Švédsko, Linköping

Linköping University, Faculty of Educational Sciences and Faculty of Arts and Sciences

4

http://www.liu.se/utbildning/exchange-students?l=en

http://www.liu.se/utbildning/exchange-students/educational-sciences?l=en

Dánsko, Aarhus University (Kodaň)

Dapartment of Education

2
(pouze pro navazující magisterské studium)

http://www.au.dk/en/exchange/welcome/

http://edu.au.dk/en/

Německo, Münster

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft

2

https://www.uni-muenster.de/InternationalOffice/en/

Německo, Würzburg

Julius Maximilian University of Würzburg, Fakultät für Humanwissenschaften, Institut für Pädagogik

2

https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/

Francie, Lille

Université Charles de Gaulle Lille 3, Sciences humaines et sociale

3

 

https://international.univ-lille.fr/

 

Itálie, Universita di Verona 2 http://www.univr.it/jsp/index.jsp?lang=en

https://www.univr.it/en/degree-programmes

Polsko, Krakow

Universytet Pedagogiczny

1 http://www.bwm.up.krakow.pl/incoming/

Slovinsko, Ljubljana

2 https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/incoming_students/

 

Výběrové (nominační) řízení se na katedře andragogiky a personálního řízení koná vždy v březnu, a to pro studijní pobyty v zimním i letním semestru následujícího akademického roku.

Výběrové řízení KANPR pro program ERASMUS+ na akademický rok 2024/2025

 

Výběrové řízení pro studentské pobyty v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2024/2025 (ZS i LS) se na KANPR koná ve středu 6. 3. 2024 od 14:30 (místnost č. 337).

Zájemci o výjezd vyplní nejpozději do 1. 3. elektronickou přihlášku (či přihlášky – max. 3) v aplikaci UK,  která bude otevřena 15. 2., viz spolu s dalšími důležitými informacemi odkaz:

https://www.ff.cuni.cz/zahranici/vyjizdejici-studenti/erasmus/studijni-pobyty-2-12-mesicu/evropska-unie/

popř. též http://erasmus.ff.cuni.cz/

Seznam univerzit, s nimiž má KANPR uzavřenou smlouvu, je uveden v tabulce výše.

Dále je možné ucházet se o výjezd přes fakultní smlouvy (Utrecht University, University of Regensburg a Komenského univerzitou v Bratislavě) nebo přes smlouvy v rámci programu 4EU+ (University of Milan, University of Warsaw, University of Copenhagen, Heidelberg University a Sorbonne University).

Přihlášení studenti dodají na adresu martin.kopecky@ff.cuni.cz, níže uvedené materiály, a to do čtvrtka 1. 3., 20:00.

 1. Stručný životopis v ČJ (o rozsahu cca 1 strany)
 2. Motivační dopis v ČJ (o rozsahu cca 2 stran) zahrnující:

– představení dosavadního průběhu studia na katedře a jeho další perspektivy, a to vzhledem k preferovaným oblastem studia;

– nástin očekávaného přínosu Erasmus pobytu;

– návrh studijního plánu – soupis zvolených předmětů (learning agreement) a (pokud je to možné) jejich ekvivalenty ve studijním plánu na Katedře andragogiky a personálního řízení.

 1. Doklad o jazykové způsobilosti (nejméně na úrovní B2)
 2. Výpis studijních výsledků (Transkript of records, student si generuje ze SIS, stačí v režimu „print screen“)

Všechny 4 výše uvedené podklady budou ohodnoceny 1–5 body, celkem je tedy možné získat až 20 bodů. Podmínkou pro nominaci je získání alespoň 50 % možného maxima bodů.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat pomocí e-mailu.

 

Koordinátorem programu Erasmus+ na katedře andragogiky a personálního řízení je doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Dodatečné výběrové řízení KANPR pro program ERASMUS+ na akademický rok 2023/2024 (LS)

Výběrové řízení pro studentské pobyty v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2023/2024 (LS) se na KANPR koná ve čtvrtek 14. 9. 2023 od 10:10 (místnost č. 337).

Zájemci o výjezd vyplní nejpozději do úterý 12. 9. 2023 elektronickou přihlášku (či přihlášky – max. 3) v aplikaci UK, viz spolu s dalšími důležitými informacemi odkaz: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/studijni-pobyty-erasmus/

popř. též http://erasmus.ff.cuni.cz/

Seznam univerzit, s nimiž má KANPR uzavřenou smlouvu, je uveden v tabulce výše. Přihlášení studenti dodají na adresu martin.kopecky@ff.cuni.cz, níže uvedené materiály, a to do úterý 12. 9. 2023, 12:00.

 1. Stručný životopis v ČJ (o rozsahu cca 1 strany)
 2. Motivační dopis v ČJ (o rozsahu cca 2 stran) zahrnující:
  • představení dosavadního průběhu studia na katedře a jeho další perspektivy, a to vzhledem k preferovaným oblastem studia;
  • nástin očekávaného přínosu Erasmus pobytu;
  • návrh studijního plánu – soupis zvolených předmětů (learning agreement) a (pokud je to možné) jejich ekvivalenty ve studijním plánu na Katedře andragogiky a personálního řízení.
 3. Doklad o jazykové způsobilosti (nejméně na úrovní B2)
 4. Výpis studijních výsledků (Transkript of records, student si generuje ze SIS, stačí v režimu „print screen“)

Všechny 4 výše uvedené podklady budou ohodnoceny 1–5 body, celkem je tedy možné získat až 20 bodů. Podmínkou pro nominaci je získání alespoň 50 % možného maxima bodů.

V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátora programu pomocí e-mailu.

 

Koordinátorem programu Erasmus+ na katedře andragogiky a personálního řízení je doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

 

 

K možnostem Praktických stáží Erasmus+

 

Informace pro přijíždějící studenty

Základní informace pro přijíždějící studenty jsou k dispozici na stránkách Filozofické fakulty Zde (viz zejména visiting students).

Katedra vypisuje v jednotlivých semestrech zpravidla jeden až tři kurzy v angličtině, které jsou určeny rovněž pro zahraniční studenty. Jedná se o: Academic English for Adult Education and Personnel Management; Active Citizenship, Identity and Adult Learning; Communication in Organizations; Intercultural Competence in Educational Process.

Úvod > Erasmus+