Obecné informace

Studenti Katedry andragogiky a personálního řízení se mohou ucházet o zahraniční studijní pobyty v rámci smluv uzavřených katedrou, fakultou nebo univerzitou. Kromě toho se nabízí řada dalších možností zahraničních studijních pobytů.

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si prosím nejprve všeobecné informace zveřejněné na internetových stránkách pro jednotlivé typy programů a stipendií a také sekci často kladených dotazů. Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy týkající se administrativních záležitostí. Obsahové zaměření studia v zahraničí (program Erasmus+ i další programy) konzultujte s koordinátorem pro oblast studijních pobytů na katedře, kterým je doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Další obecné informace týkající se možností zahraničních výjezdů, jazykových kurzů, odborných stáží, atd. najdete např. na stránce Studium v zahraničí Informačního centra pro mládež a Eurodesku.

Úvod > Obecné informace