Obecné informace

Studenti katedry andragogiky a personálního řízení se mohou ucházet o zahraniční studijní pobyty v rámci smluv uzavřených katedrou, fakultou nebo univerzitou. Kromě toho se nabízí řada dalších možností zahraničních studijních pobytů.

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si prosím nejprve informace zveřejněné na internetu pod jednotlivými typy stipendií a také sekci často kladených dotazů. Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy.

Další obecné informace týkající se možností zahraničních výjezdů, jazykových kurzů, odborných stáží, atd. najdete např. na stránce Studium v zahraničí Informačního centra pro mládež a Eurodesku

Úvod > Obecné informace