doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Vyučované předměty: Komparativní andragogika, Úvod do andragogiky, Globalizace a vzdělávání dospělých, Diplomový seminář – Písemná práce, Písemná práce, Sociologie vzdělávání

Konzultační hodiny v ZS 2020/2021: e-mailem

Místnost: 303

E-mail: martin.kopecky@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 605

Úvod > doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.