doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Vyučované předměty: Komparativní andragogika, Úvod do andragogiky, Globalizace a vzdělávání dospělých, Diplomový seminář – Písemná práce, Písemná práce, Sociologie vzdělávání, Andragogika a vzdělávání dospělých, Politika vzdělávání dospělých a její transnacionalizace, Bakalářský seminář, Diplomový seminář, Filozofie vzdělávání dospělých, Organizace v neziskovém sektoru, Active Citizenship, Identity and Adult Learning

Konzultační hodiny v ZS 2021/2022: pátek 9:00-10:30

Místnost: 303

E-mail: martin.kopecky@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 605

Úvod > doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.