doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Vyučované předměty: Active Citizenship, Identity and Adult Learning, Andragogika a vzdělávání dospělých, Bakalářský seminář, Bakalářský seminář – Písemná práce, Diplomový seminář, Diplomový seminář – Písemná práce, Filozofie vzdělávání dospělých, Globalizace a vzdělávání dospělých, Komparativní andragogika, Organizace v neziskovém sektoru, Politika vzdělávání dospělých a její transnacionalizace, Sociologie vzdělávání, Úvod do andragogiky

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě emailem

Místnost: 338

E-mail: martin.kopecky@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 605

Úvod > doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.