Přípravný kurz ke studiu

Příprava ke studiu programu andragogika a personální řízení na FF UK

Kurz je koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu andragogika a personální řízení. Účastníkům bude představeno studium programu a budou seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky. Pozornost bude orientována na znalosti v oblasti andragogiky a personálního řízení, rovněž na společenskovědní oborové poznatky.

 

Více informací naleznete zde

Úvod > Přípravný kurz ke studiu