PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Vyučované předměty: Personální činnosti, Metody personální práce, Age management, Aplikace metod personální práce, Personální řízení, Organizační chování, Vybraná témata psychologie práce a organizace

Konzultační hodiny v LS 2020/2021: po domluvě e-mailem

Místnost: 303

E-mail: renata.kocianova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 604

Úvod > PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.