Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro program Erasmus na katedře andragogiky a personálního řízení je:

doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. – martin.kopecky@ff.cuni.cz

 

Kontaktní osobou pro další zahraniční spolupráci – oblast studijních pobytů na katedře andragogiky a personálního řízení je:

doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.martin.kopecky@ff.cuni.cz

Úvod > Kontaktní osoba