KAPR – studentský spolek

Podporujeme vytváření komunity mezi studenty, absolventy a dalšími zájemci o andragogiku a personální řízení.

Cíle spolku: Vytvořit prostor pro svobodnou diskuzi o andragogice, personálním řízení a spřízněných tématech; zintenzivnit a zkvalitnit komunikaci studentů andragogiky a personálního řízení na FF UK; vytvořit podmínky pro odbornou činnost studentů katedry navazováním kontaktů s institucemi a odbornou veřejností; pořádat odborné přednášky, semináře a další vzdělávací a společenské akce; další aktivity, na kterých se domluví členové spolku (tj. studenti katedry).

 

Facebooková stránka Spolku studentů Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK

E-mail Spolku studentů Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK

Úvod > KAPR – studentský spolek