Nabídka volitelných kurzů Domu zahraniční spolupráce v ZS 2023/2024

Volitelný předmět Rozvoj interkulturních kompetencí (AAN120046) pro studenty bakalářského programu.

Volitelný předmět Intercultural Competences in Educational Process (AAN500090) pro studenty navazujícího magisterského programu a studenty v programu Erasmus+.

 

Úvod > Nástěnka > Nabídka volitelných kurzů Domu zahraniční spolupráce v ZS 2023/2024