Komenského utopie celoživotního vzdělávání a gamifikace ve vzdělávání dospělých (Týden humanitních věd 2023)

V rámci Týdne humanitních věd, které se připojují k oslavám Světového dne filozofie, proběhne přednáška vyučujících Katedry andragogiky a personálního řízení PhDr. Olgy Běhounkové, Ph.D., doc. PhDr. Martina Kopeckého, Ph.D. a PhDr. Michala Šeráka, Ph.D. a navazující panelová diskuse s názvem Komenského utopie celoživotního vzdělávání a gamifikace ve vzdělávání dospělých.

Úvod je koncipován jako reflexe Komenského průkopnického příspěvku k formulaci ideje celoživotního vzdělávání. Dále bude tento koncept představen v podobě, jaký mu dalo v poslední třetině 20. století UNESCO a jak se vyvíjel k dnešku. Důraz bude položen na úvahu o vzdělávání jako cestě k nápravě světa zmítaného různými konflikty a krizemi. Navazující panelová diskuse expertů z praxe učení a rozvoje dospělých se zaměří na paradoxy využití moderních technologií ve vzdělávání dospělých umožňujících učit se cestou hry, získávat snadno informace a komunikovat v reálném čase. To posiluje roli osobního prožitku a zkušenosti, ale i prvku zábavy.

 

Kdy: ve středu 15. listopadu 2023, od 12:30 do 13:30

Kde: aula FF UK (P131) na hlavní budově (nám. Jana Palacha 1/2)

 

Více informací o Týdnu humanitních věd včetně programů naleznete zde.

 

Kde najdete aulu?

Úvod > Nástěnka > Komenského utopie celoživotního vzdělávání a gamifikace ve vzdělávání dospělých (Týden humanitních věd 2023)